Solidaritet over grænser – demokrati fra bunden

Nedskæringspolitikkerne og privatiseringerne dikteret af EU og Den Internationale Valutafond styrer livet for millioner af mennesker i Europa. Sammen med folk i Europa og resten af verden siger vi fra over for genopbygningen af kapitalismen på bekostning af almindelige lønmodtagere, pensionister, flygtninge, indvandrere og unge. Sammen med dem siger vi: vi skylder intet – vi betaler intet.

Mens EU opfører flere og flere grænser for at splitte, udbytte og undertrykke os, opstår nye internationale initiativer. Vi er aktivister fra sociale bevægelser, indvandrere, løsarbejdere, partimedlemmer, fagforeningsaktive og mange flere, der ønsker at forbinde vores kampe på tværs af landegrænser. I løbet af ugen op til EU-parlamentsvalget opfordrer vi derfor til en forening af vores forskellige kampe for at opbygge et nyt demokrati fra bunden.

Vi opfordrer til en international uge med decentrale aktiviteter fra d. 15-25. maj 2014. Bliv en del af kampen!

Aktiviteterne begynder på samme dag, som den såkaldte indignados-bevægelse blev grundlagt i Spanien i kølvandet på krisen. Vi arbejder for stærke, forenede og internationalt synlige aktiviteter fra den 15. til den 18. maj. Efter disse dage vil der endnu være aktiviteter i mange lande, som bindes sammen af det overordnede mål om demokrati, solidaritet og fællesskab.

logos-paintbomb-2014-cmyk-1024x483

Build #democracy – opbyg demokrati

Vi får at vide, at der i krisetider ingen alternativer er til nedskæringspolitik. Samtidig forarmes, lider og dør folk, mens bankerne løber fra regningen og holdes i live med bankpakker for milliarder af skatteydernes penge. Gæld og udbytning, rigdom for de få og usikkerhed for de mange er to sider af samme sag. Det elitestyrede kriseregime repræsenterer ikke os. Dets sande mission – at pleje elitens økonomiske interesser – maskeres som ”nødvendighedens politik”. Denne krise kan ikke overkommes med små reguleringer af den neoliberale økonomiske orden. Den ødelægger vores sociale rettigheder, undergraver velfærden og omfordeler værdier til fordel for eliten, mens befolkningerne i forskellige lande og regioner spilles ud mod hinanden i konkurrencens hellige navn.

Krisens navn er kapitalisme. Fattigdommen er ikke kun et resultat arbejdsløshed og uretfærdige beslutninger gennemført af regeringer. Den er et resultat af en længerevarende udvikling, som er blevet accelereret af den politiske håndtering af krisen. Den globale kapitalisme skaber splid mellem rige og fattige, indvandrere og oprindelige borgere og endda mellem arbejdere og andre arbejdere, mens den udnytter vores produktive og kreative kræfter for at skabe profit. Skulle det være frihed at måtte vælge mellem løsarbejde og arbejdsløshed? Nej. Lad os i stedet kæmpe for social og økonomisk lighed og for at opbygge et ægte demokrati nedefra!

Take the #commons – tag dét der er fælles

Det er på tide at generobre de fælles samfundsmæssige værdier. Den værdi, som vi skaber og har skabt gennem fælles anstrengelser, uddeles eller sælges lige nu til højestbydende. Udplyndringen af planeten for ressourcer ødelægger vores livsgrundlag. Vi trues alle af konsekvenserne af klimaforandringer, ødelæggelsen af biodiversitet, farlige spildprodukter fra produktionen og forurening af naturen med bio- og pesticider. Grundlaget for vores hverdagsliv, såsom sundhedsvæsenet og betalelige boliger, gøres til genstand for økonomisk spekulation. Klassedelingen af samfundet øges gennem privatiseringer og social og økonomisk marginalisering.

Huslejestigninger på op mod 15 % tvinger i tyske byer folk til at forlade deres hjem og nogle til at forblive i hjemløshed. Hundredetusinder af tvangsflytninger i Spanien er resultatet af en arbejdsløshed på 26 %. Mens børnedødeligheden er steget med 51 % i løbet af de seneste tre år, og 1,5 millioner mennesker ikke har adgang til sundhedsvæsenet i Grækenland, lukker hospitaler ned og patienter afkræves betalinger.

Vi kan nå ud over privat og central, statslig styring ved at overlade håndtering og adgang til vores fælles institutioner til lokalsamfundene og sociale organiseringer. Eksempler på dette er almennyttige boligforeninger, kooperative virksomheder, besatte fabrikker og lægeklinikker drevet på solidarisk basis. Fremfor at lukke hospitaler, at smide mennesker ud af deres hjem og nedlægge frirum og fristeder er det på tide, at vi organiserer os, for at generobre det der retmæssigt er vores!

Struggle in #solidarity – kæmp i solidaritet

I takt med at millioner af mennesker benytter sig af deres grundlæggende ret til at bevæge sig frit og fordeler sig over hele Europa på flugt fra trusler i deres hjemland eller i jagten på et bedre liv, er kontinentets traditionelle nationale grænser under opløsning. Som modsvar på dette styrker og militariserer EU sine grænser, hvor utallige mennesker hvert år myrdes og mishandles.

Konsekvenserne af kolonialisme og imperialisme tvinger flygtninge og indvandrere ud i social marginalisering, illegale ophold, arrestationer og tvangsudvisninger. Denne marginalisering af store befolkningsgrupper gør det muligt at udnytte deres arbejdskraft. Gennem institutionaliseret racisme og ved at uddelegere grænsekontrollen til de omkringliggende lande, skaber det økonomiske centrum i Europa en ny underklasse af flygtninge i disse områder, som udgør nye økonomiske muligheder.

Statsinstitutioner og regeringer benytter sig af fordomme og skaber frygt for at opnå privilegier. Racisme og fascisme styrkes af den økonomiske krise. Flygtninge, indvandrere, romaer og seksuelle minoriteter angribes. Farlige nye alliancer opbygges. Højrefløjspartier står til at opnå store sejre ved det kommende EU-parlamentsvalg. Racisme, sexisme og nationalisme benyttes til at splitte og svække os. Men vores liv og vores kampe er forbundet.

Aktiv solidaritet forudsætter, at man kæmper for alles rettigheder – overalt. Derfor er det på tide at styrke solidariteten på tværs af grænserne!